سایت جامع ایرانیان بلژیک | Iranians in Belgium - ادامه تحصیل در بلژیک

ادامه تحصیل در بلژیک

امتیاز دهید
(3 امتیاز)

ادامه تحصیل در دانشگاه های بلژیک

تمام كساني كه حداقل يك گواهينامه آموزش متوسطه در اختيار داشته باشند مي‌توانند در بلژيك وارد مقطع آموزش عالي شوند.

در جامعه هلندي(فلميش زبان) بلژيك نظام آموزش عالي داراي 3 بخش آموزش عالي فشرده و كوتاه مدت، آموزش عالي بلند مدت و آموزش دانشگاهي است.
در اين ايالت مراكزآموزش عالي كه دوره‌هاي تحصيلي كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاهي برگزار مي‌كنند به شكل مؤسسه آموزش عالي، مدرسه آموزش عالي، مركز آموزش عالي، مركز/ كالج تربيت معلم، كنسرواتور، آكادمي و غيره به فعاليت مشغول هستند.
آموزش عالي كوتاه مدت و بلند مدت در 8 زمينه علمي فني، اقتصادي، كشاورزي، پيراپزشكي، اجتماعي، هنري، تعليم و تربيتي و علوم دريايي به علاقمندان ارائه مي‌شود. سال تحصيلي مؤسسات آموزش عالي ايالت فلاندر از اواسط ماه سپتامبر و اوايل ماه اكتبر آغاز و در ماه ژوئن خاتمه مي‌يابد.

*پذيرش تحصيلي
تمام كساني كه حداقل يك گواهينامه آموزش متوسطه در اختيار داشته باشند مي‌توانند وارد مقطع آموزش عالي شوند.
در ايالت فلاندر، براي ورود به رشته‌هاي تحصيلي علوم كاربردي نظير معماري، شركت در آزمون ورودي دانشگاه مربوطه الزامي است. در همين رابطه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ديگر الزامات پذيرشي را خود به اجرا مي‌گذارند.

*ارزيابي تحصيلي
هر سال تحصيلي در ايالت فلاندر بلژيك با برگزاري آزمون‌هاي مربوطه تكميل مي‌شود و دانشجويان موظف هستند براي پذيرش به سال بالاتر تحصيلي، امتحانات را با موفقيت پشت سر بگذارند.
آزمون‌هاي دانشگاهي براساس سري مقررات ويژه طراحي و اجراء مي‌شود كه بر اين اساس در هر سال تحصيلي 2 بار از دانشجويان آزمون به عمل مي‌آيد كه اولين آن در فواصل 15 ژوئن تا 15جولاي و ديگري بعد از 15 آگوست صورت مي‌پذيرد.
در پايان سال تحصيلي چنانچه دانشجو حداقل 50درصد نمره هر آزمون يا 60درصد نمره كل آزمون را كسب كرده باشد، مي‌تواند به سال بالاتر تحصيلي ارتقا يابد، اما اگرحداقل نمره را كسب نكرده باشد موظف است مجدداً در جلسه آزمون شركت كند و اگر نمره كمتر از حداقل را كسب كرده باشد موظف است مجدداً سال تحصيلي را تكرار كند.
اين ارزيابي براساس مجموع نتايج صورت گرفته و در نهايت به دانشجويان موفق گواهينامه تحصيلي مربوطه اعطا مي‌شود.
لازم به يادآوري است در پايان دوره تحصيلي دانشجو موظف به ارائه و دفاع از پايان‌نامه است. آموزش دانشگاهي در 2 مقطع پايه و عالي برگزار مي‌شود. دوره‌هاي پايه به 2 دوره (3-2) و (4-2) تقسيم بندي شده‌اند. بعد از پايان اولين دوره تحصيلي پايه به فارغ‌التحصيلان مدرك دانشگاهي متوسطه موسوم به كانديدا (Kandidaat) اعطا مي‌شود.
بيشتر واحدهاي دانشگاهي اجباري بوده و در دوره اول تنها چند واحد اختياري ولي در دوره دوم تعداد واحدهاي اختياري بيشتري وجود دارد.
در مقطع دانشگاه، دانشجويان در تمام واحدهاي تحصيلي مورد ارزشيابي دقيق قرار مي‌گيرند و امتحانات اين مقطع نيز طبق يك سري قوانين ويژه طراحي و اجرا مي‌شوند. در اين مقطع حداكثر نمره هر واحد تحصيلي 20 و حداقل 10 است، بنابراين دانشجويان موظف هستند براي ارتقاي تحصيلي حداقل نمره را كسب كنند.

بنابراين گزارش، در جامعه فرانسه زبان كشور بلژيك نيز 3 نوع آموزش عالي آموزش عالي فشرده و كوتاه مدت، آموزش عالي بلند مدت و آموزش دانشگاهي وجود دارد.
آموزش فشرده و كوتاه مدت و آموزش بلند مدت حيطه وسيعي از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهي را به خود اختصاص داده‌اند.
اين 2 نوع آموزش عالي مستلزم درگيري دانشجويان در فعاليت‌هاي متنوعي بوده و موجب مي‌شود كه آنان بتوانند در بخش‌هاي صنعت، تجارت، حمل ونقل، كشاورزي، پيراپزشكي، ترجمه، آموزش، هنرهاي كاربردي مشغول فعاليت شوند كه اين قبيل دوره‌ها تحت عناوين مختلفي برگزار مي‌شوند.
دوره‌هاي آموزش عالي كوتاه مدت به صورت يك دوره تحصيلي منفرد طي4-3 سال در رشته‌هاي تحصيلي متنوعي نظير پرستاري، مشاوره، كتابداري، مربيگري پيش‌دبستاني، آموزگاري و دبيري ارائه شده و در پايان دوره به دانشجويان موفق ديپلم مربوطه اعطا مي‌شود.
آموزش عالي بلندمدت نظير آموزش دانشگاهي است، اين نوع آموزش به صورت 2 دوره تحصيلي سازماندهي شده‌ است كه طول دوره تحصيلي اين نوع آموزش حداقل 4 سال بوده و در پايان در رشته‌هاي تحصيلي نظير مهندسي صنايع، مهندس بازرگاني، دبيري متوسطه، معماري، بازرگاني، مديريت، ترجمه و هنرهاي كاربردي به فارغ‌التحصيلان گواهينامه مربوطه اعطا مي‌شود.
درجامعه فرانسه زبان بلژيك 3 دانشگاه وجود دارد كه داراي 5 دانشكده سنتي فلسفه و هنرهاي زيبا، حقوق، علوم، پزشكي و علوم كاربردي و شماري مدرسه و مؤسسه بوده كه در ديگر رشته‌هاي تحصيلي نظير علوم كشاورزي، مطالعات شرق شناسي، اقتصاد و بازرگاني، آموزش علوم و غيره نيز به دانشجويان آموزش‌هاي مربوطه را ارائه مي‌دهند.
همچنين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي 3 دوره تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد در برخي از رشته‌هاي تحصيلي دوره دكترا را نيز برگزار مي‌كنند كه در پايان هر دوره به دانشجويان موفق مدرك تحصيلي مربوطه اعطا مي‌شود.

*سال تحصيلي
سال تحصيلي مؤسسات آموزش عالي اين دانشگاه‌ها متشكل از30 هفته تحصيلي بوده و از 15سپتامبر و اوايل ماه اكتبر آغاز مي‌شود.

*پذيرش تحصيلي
تمام دانش آموزاني كه ديپلم متوسطه درجه يك در اختيار داشته باشند، مي‌توانند در هر 3 نوع آموزش عالي ذكر شده شركت كنند. البته براي برخي از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهي نظير مهندسي شركت در آزمون ورودي الزامي است.
در پايان هر سال تحصيلي امتحانات مربوط به هر موضوع درسي برگزار شده و از طريق نتايج امتحانات ارزشيابي نهايي صورت مي‌گيرد. بر اين اساس در هر سال 2 بار امتحان از دانشجويان به عمل مي‌آيد و دانشجويان حق ندارند در يك امتحان بيش از 4 بار طي 2 سال تحصيلي شركت كنند. در پايان سال تحصيلي اگر دانشجو حداقل 50 درصد نمره هر آزمون و 60 درصد كل نمرات را كسب كرده باشد مي‌تواند در سال تحصيلي بعد ثبت‌نام كند، اما اگر دانشجو حد نصاب لازم را كسب نكرده باشد موظف است مجدداً در امتحان شركت كند.
اگر دانشجو از حداقل موردنظر هيئت ممتحنه پايين‌ترين نمره را كسب كرده باشد، مردود محسوب شده و موظف است سال تحصيلي را مجدداً تكرار كند.

بر اساس اين گزارش، در بخش آلماني زبان بلژيك هم تنها يك نوع آموزش عالي موسوم به آموزش عالي فشرده و كوتاه مدت و آموزش كوتاه مدت غير دانشگاهي وجود دارد.
سال تحصيلي مؤسسات آموزش عالي ايالات آلماني زبان كشور بلژيك از 15سپتامبر و اول ماه اكتبر آغاز شده و مجموعاً سي هفته به طول مي‌انجامد.

*دوره‌هاي تحصيلي
آموزش عالي فشرده و كوتاه مدت در يك دوره مطالعاتي منفرد 3 يا 4 ساله به علاقمندان ارائه مي‌شود كه در پايان به ديپلم دوره مربوطه ختم شده و از طريق آن دانشجو مي‌تواند به صورت مستقيم به يك حرفه يا شغل در بخش آلماني زبان دسترسي پيدا كند. اين نوع آموزش شامل 2 دوره مطالعاتي پيراپزشكي و آموزش تعليم و تربيت است و در پايان اين دوره تحصيلي عالي، گواهينامه مشاغل مختلف نظير پرستاري، كودكياري و آموزگاري به علاقمندان اعطا مي‌شود.
در اين ايالات براي ورود به دوره‌هاي بلند مدت آموزش عالي داشتن ديپلم متوسطه درجه يك الزامي است.
در پايان هر سال تحصيلي از دانشجويان آزمون به عمل آمده و از طريق نتايج آنها مشخص مي‌شود كه آيا دانشجو مي‌تواند به سال بعدي تحصيلي وارد شود يا خير؟ آزمون‌هاي دانشگاهي براساس شماري از قوانين سازماني و مديريتي تهيه و تنظيم مي‌شوند كه بر اساس آن در هر سال 2 آزمون مختلف برگزار شده و دانشجويان نمي‌توانند در 2 سال تحصيلي تا 4 بار در يك آزمون شركت كنند و موظف هستند آنها را پشت سر هم بگذرانند.
در پايان سال تحصيلي اگر دانشجو از هر آزمون 50 درصد نمره و از كل آزمون 60 درصد آن را كسب كرده باشد مي‌تواند به سال بعدي تحصيل راه يابند. اگر دانشجو در جلسه دوم آزمون با استانداردهاي موردنظر هيئت برگزار كننده امتحانات تطابق نداشته باشد ملزم است آن را مجدداً پشت سر بگذراند.
اگر دانشجو حد نصاب لازم را كسب نكند موظف است مجدداً سال تحصيلي را تكرار كند در پايان هر 2 سال تحصيلي با توجه به مجموع نتايج كسب شده از آزمون‌ها، به دانشجو مدرك پايان دوره اعطا مي‌شود البته كسب مدرك تحصيلي مستلزم قبولي در امتحانات پايان سال و ارائه يك پروژه يا تز تحقيقاتي نيز هست. همچنين يادآوري مي‌شود كه قبل از ارزشيابي نهايي، پرونده تحصيلي دانشجو از لحاظ عملكرد نظري و عملي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد
.


Facts about Belgium

Population

10827519

Currency

Euro (EUR)

Time zone (s)

CET (UTC+1)

Drive on the

right

International dialing code

32

Official language

Dutch French German

Capital city

Brussels

Other major cities

Antwerpen

Big mac

5

Can of coke

1.77

Bottle of water 1.5l

1.4

20 cigarettes

4.8

Cinema ticket

8.75

 

بازدید از این صفحه : 11982 بار

افزودن نظر


کد امنیتی
کد دیگری نشان بده

ارتباط با ما

 ایمیل و پست الکترونیک
تماس با ما از طریق پست الکترونیک
صفحه مدیر
تماس با مدیریت سایت از طریق صفحه مدیر
از ما بپرسید
پرسش های خود را از ما بپرسید

نوشته های شما
نوشته های خود را برای ما ارسال کنید
اضافه به علاقه مندی های شما
صفحه ما را به علاقه مندی های خود اضافه کنید

 

پر بیننده ترین ها

پر بیننده ترین ها

دانلود صوتی کل قرآن کریم به صورت mp3 - صوت

ترتیل کامل قرآن از استاد شهریار پرهی...

پر بیننده ترین ها

ادامه تحصیل در بلژیک

ادامه تحصیل در دانشگاه های بلژیک تمام كساني كه ...

پر بیننده ترین ها

دانشگاه لوون

دانشگاه كاتوليك لوون (کی یو لوون) (KULueven)  ...

پر بیننده ترین ها

همه چیز درباره بزرگترین ارتش خصوصی جهان + عکس

شرکت‌های خصوصی امنیتی و نظامی پس از حملات 11 س...

نظرات کاربران

 • ادامه تحصیل در بلژیک

  zahra
  با سلام من دانشجوی مقطع دکتری هستم و قصد دارم برای فرصت مطالعاتی به بلژیک سفر کنم. میخواستم بدونم ...
 • سفارت بلژيک در تهران ایران

  zahra
  سلام دوستان.ي سوال فوري داشتم.براي كسي كه دعوتنامه تجاري داره و ويزاي تجاري ميخاد بگيره از سفارت ...
 • دانشگاه لوون

  صمد
  سلام من دانشجوی دکتری بهداشت و بیماریهای آبزیان از دانشگاه شهید چمران هستم.برای فرصت مطالعاتی قصد ...
 • دانشگاه گنت Gent university (university of Ghent)

  وفایی
  با سلام ارزو وفایی هستم کارشناس ارشد مهندسی معماری .... میخواستم در مورد ادامه تحصیل در بلژیک و دانشگاه ...
 • آغاز ثبت نام کاروان اربعین حسینی در اروپا

  مجتبی مظاهری
  سلام خداقوت من وچندتا از دوستام ایام شهادت حضرت رضا (ع)به زایرای پیاده امام رضا خدمت میکنیم باعث ...


Www.IRANIANS.Be | All Rights Reserved © 2015 | .کلیه حقوق سایت متعلق به ایرانیان بلژیک می باشد | Info@Iranians.be


سایت جامع ایرانیان بلژیک | Iranians in Belgium


برای مشاهده بهتر از فایرفاکس استفاده کنید.


icon icon icon icon icon icon

| سایت جامع ایرانیان بلژیک | Iranian in Belgium  |

سایت جامع ایرانیان بلژیک،Iranian in Belgium، Comprehensive Website of Iranians Community of Belgium ،ایرانیان، ایرانیان بلژیک، دانشجویان ایرانی در بلژیک ،ایرانیان دانشجو در بلژیک، سایت جامع ایرانیان بلژیک iranian in belgium, belgium news, belgium universities, اخبار بلژیک دانشگاه های بلژیک، اخبار، سیاسی، فرهنگی، سفارت ایران در بلژیک، سفارت بلژیک، بروکسل، گنت، گانت، لوون، آنت ورپ، Iranian, Iranian in Belgium, Belgium, University, universities,Iran embassy in Belgium, Belgium embassy, Iran, Leuven University, Brussels, Antwerpen, Gent,ULB, VLB, Liege,Iranian newsسایت جامع ایرانیان بلژیک, اخبار بلژیک, ایرانیان بلژیک, ایرانیان دانشجو در بلژیک, دانشجویان ایرانی در بلژیک, آشنایی با بلژیک, دانشگاه های بلژیک, سفارت ایران در بلژیک, سفارت بلژیک در ایران,Iranian in Belgium, Belgium Universities, Belgium News, Iran embassy in Belgium, Belgium embassy in Iran, Leuven University, Brussels, Antwerp, Gent, ULB, VLB, Liege, Iranian news in Belgium